0933.036.186

Tag Archives: Gia công CNC

Gia công CNC là gì? Gia công CNC hoạt động như thế nào?

Một máy CNC đang hoạt động

Gia công CNC Gia công CNC là một quá trình sản xuất trong đó phần mềm máy tính được lập trình sẵn sẽ chỉ huy chuyển động của các công cụ và máy móc trong nhà máy. Quy trình này có thể được sử dụng để kiểm soát một loạt các máy móc phức tạp, […]