0933.036.186

Sản phẩm cơ khí chính xác Washer 2000004051

– Mã số sản phẩm: 2000004051

– Vật liệu: Thép

– Nguyên vật liệu: Steel 1018

– Kích thước sản phẩm: Ø0.250 – 0.016 inch

– Xử lý bề mặt: Không xử lý

-Sản phẩm/Ứng dụng sản phẩm: Vòng đệm