0933.036.186

Sản phẩm cơ khí chính xác TT-9001

– Mã số sản phẩm: TT-9001

– Vật liệu: Thép

– Nguyên vật liệu: Steel SCM415

– Kích thước sản phẩm: Ø21.00 – 15.50 mm

– Xử lý bề mặt: Xử lý nhiệt và thấm Nitơ

-Sản phẩm/Ứng dụng sản phẩm: Thiết bị cầm tay