0933.036.186

Sản phẩm cơ khí chính xác TT-7013

– Mã số sản phẩm: TT-7013

– Vật liệu: Đồng

– Nguyên vật liệu: Brass H59

– Kích thước sản phẩm: Ø20.00 – 25.50 mm

– Xử lý bề mặt: Không xử lý

-Sản phẩm/Ứng dụng sản phẩm: Thiết bị cầm tay