0933.036.186

Sản phẩm cơ khí chính xác Shaft/ Push MFG-727

– Mã số sản phẩm: MFG-727

– Vật liệu: Thép không gỉ

– Nguyên vật liệu: SUS 303

– Kích thước sản phẩm: Ø8.00 – 37.70 mm

– Xử lý bề mặt: Không

-Sản phẩm/Ứng dụng sản phẩm: Chi tiết máy