0933.036.186

Sản phẩm cơ khí chính xác Shaft/ Push CL-2415-01

– Mã số sản phẩm: CL-9919

– Vật liệu: Thép không gỉ

– Nguyên vật liệu: SUS 303

– Kích thước sản phẩm: Ø0.625 – 1.940 inch

– Xử lý bề mặt: Không

-Sản phẩm/Ứng dụng sản phẩm: Chi tiết máy