0933.036.186

Sản phẩm cơ khí chính xác Screw/ Bumper FA-750

– Mã số sản phẩm: FA-750

– Vật liệu: Thép

– Nguyên vật liệu: Steel 12L14

– Kích thước sản phẩm: Ø1.250 – 0.963 inch

– Xử lý bề mặt: Xử lý nhiệt và xi kẽm

-Sản phẩm/Ứng dụng sản phẩm: Thép