0933.036.186

Sản phẩm cơ khí chính xác Screw/ Bumper FA-028

– Mã số sản phẩm: FA-028

– Vật liệu: Nhôm

– Nguyên vật liệu: Aluminum 6061-T6

– Kích thước sản phẩm: 6.00 – 17.01 mm

– Xử lý bề mặt: Nhuộm đen

-Sản phẩm/Ứng dụng sản phẩm: Chi tiết máy