0933.036.186

Sản phẩm cơ khí chính xác Pin/ Nut/ Rivet KM-001

  – Mã số sản phẩm: KM-001

  – Vật liệu: Nhựa

  – Nguyên vật liệu: BOM

  – Kích thước sản phẩm: Ø31.8–30.05mm

  – Xử lý bề mặt: Không

  -Sản phẩm/Ứng dụng sản phẩm: Thiết bị công nghệ