0933.036.186

Sản phẩm cơ khí chính xác Pin/ Nut/ Rivet FA-5001

– Mã số sản phẩm: FA-5001

– Vật liệu: Thép

– Nguyên vật liệu: Steel 12L14

– Kích thước sản phẩm: Ø1.406 – 0.156 inch

– Xử lý bề mặt: Xi kẽm

-Sản phẩm/Ứng dụng sản phẩm: Xe đạ thể thao