0933.036.186

Sản phẩm cơ khí chính xác Pin/ Nut/ Rivet FA-20000

– Mã số sản phẩm: FA-20000

– Vật liệu: Thép

– Nguyên vật liệu: Steel 12L14

– Kích thước sản phẩm: Ø0.90 – 0.58 inch

– Xử lý bề mặt: Không

-Sản phẩm/Ứng dụng sản phẩm: Chi tiết máy