0933.036.186

Sản phẩm cơ khí chính xác Insert TT-8002

– Mã số sản phẩm: KM-001

– Vật liệu: Nhựa

– Nguyên vật liệu: BOM

– Kích thước sản phẩm: Ø31.8–30.05mm

– Xử lý bề mặt: Không

– Sản phẩm/Ứng dụng sản phẩm: Thiết bị công nghệ