0933.036.186

Sản phẩm cơ khí chính xác Insert TT-3011

– Mã số sản phẩm: TT-3011

– Vật liệu: Thép không gỉ

– Nguyên vật liệu: SUS 304

– Kích thước sản phẩm: Ø10.00 – 32.00 mm

– Xử lý bề mặt: Không xử lý

– Sản phẩm/Ứng dụng sản phẩm: Chi tiết máy