0933.036.186

Sản phẩm cơ khí chính xác Insert FA-DC0927

– Mã số sản phẩm: FA-DC0927

– Vật liệu: Nhôm

– Nguyên vật liệu: Aluminum 6063-T6

– Kích thước sản phẩm: 0.375-1.125-0.31 inch

– Xử lý bề mặt: Không xử lý

-Sản phẩm/Ứng dụng sản phẩm: Chi tiết máy