0933.036.186

Sản phẩm cơ khí chính xác Insert CL-9610

– Mã số sản phẩm: CL-9610

– Vật liệu: Đồng

– Nguyên vật liệu: Brass C3604

– Kích thước sản phẩm: Ø0.093 – 0.228 inch

– Xử lý bề mặt: Không xử lý

-Sản phẩm/Ứng dụng sản phẩm: Linh kiện bộ nguồn