0933.036.186

Sản phẩm cơ khí chính xác Insert CL-0516

– Mã số sản phẩm: CL-0516

– Vật liệu: Đồng

– Nguyên vật liệu: Steel C3604

– Kích thước sản phẩm: Ø0.312 -0.125 inch

– Xử lý bề mặt: Không xử lý

-Sản phẩm/Ứng dụng sản phẩm: Ống lót