0933.036.186

Sản phẩm cơ khí chính xác Insert CL-012

– Mã số sản phẩm: CL-012

– Vật liệu: Thép không gỉ

– Nguyên vật liệu: SUS 303

– Kích thước sản phẩm: Ø6.8 – 32.5 mm

– Xử lý bề mặt: Không xử lý

-Sản phẩm/Ứng dụng sản phẩm: Thiết bị công nghiệp