0933.036.186

Sản phẩm cơ khí chính xác Insert AK-T7

– Mã số sản phẩm: AK-T7

– Vật liệu: Nhôm

– Nguyên vật liệu: Aluminum 6061-T6

– Kích thước sản phẩm: 0.6-1.32-0.12 inch

– Xử lý bề mặt: Không xử lý

-Sản phẩm/Ứng dụng sản phẩm: Chi tiết máy